Om oss

Vi er et birøkterlag som er knyttet til Norges birøkterlag og er ca 20 medlemmer. Vi er lokalisert lengst sør i Hedmark i Eidskog kommune. Her opplever vi i hovedsak godt sommertrekk og svakt til moderat lyngtrekk.

 

Tidligere har vi har arrangert nybegynnerkurs og har deltatt på sertifiseringskrus med studiering sammen med Solør birøkterlag.