Årsmøte for 2022 – torsdag 09.02.2023 kl. 18

Av ulike grunner fikk vi ikke arrangert årsmøte 2022 etter planen i november. Dette beklager vi!
Vi starter derfor friskt i år med å informere om dato for forsinket årsmøte og ber dere sette av torsdag 09.02 kl 18.00, på Klanderudlåven.
Innkalling med nødvendige papirer kommer i god tid før møtet, og valgkomiteen er i gang med arbeidet. Har dere saker til årsmøtet, så send dem til oss innen 19.1.
Hilsen styret