Åpen yngelråte i Eidskog

 

page1image60128912

Innkalling til informasjonsmøte angående åpen yngelråte i Eidskog.

Eidskog Birøkterlag arrangerer åpent møte på Bøndenes hus på Skotterud, mandag 15.april kl 2000.

På møtet vil vi få orientering i fra Mattilsynet angående saken om funn av DNA fra åpen yngelråte på en honningslynge tilhørende i Eidskog. Bikubene var plassert i nærheten av Ingelsrud Gård sommeren 2018 og de som har hatt bikuber nærmere enn 3km fra Ingelsrud vil få båndlagt sitt biehold (ikke tillat til å flytte kuber eller materiell) inntil Mattilsynet enten opphever den generelle båndleggingen eller at det er blitt tatt prøver av kubene og de er blitt friskmeldt av Mattilsynet. De som er direkte berørt er kontaktet av Mattilsynet og med de følger om at de må destruere sine bifolk samt sanere sitt utstyr og bigårdsplass. Hva dette innebærer vil vi få nærmere informasjon om på dette møtet.

Vet du om noen som har bier i Eidskog og ikke er medlem i Eidskog Birøkterlag? Gi de melding om dette møtet evt. gi Eidskog Birøkterlag melding om vedkommende så kan vi få formidlet denne eposten.

Mvh
Tommy Ytterdahl
Leder Eidskog Birøkterlag

91 36 88 16

leder@eidbi.no