Medlemsmøte Torsdag 19. april

Styret i Eidskog birøkterlag vil invitere medlemmene i laget til ett treff.

  1. Det nye styret forteller om hva vi har arbeidet med hittil i år.
  2. Inge Kringeland snakker om våren i bigården og om oppstart av sesongen
  3. Forslag fra medlemmene om hva dere ønsker at vi skal jobbe med.
  4. NM i honning i september. Skal vi være med på dette?
  5. Fellesinnkjøp av utstyr. Vi ønsker å lufte interesse for dette.
  6. Eventuelt

Utlodning, kaffe og noe å bite i
Alle tar med seg en liten gevinst til utlodning. Vi ber Jorunn ta med loddpinnene.

Invitasjon til medlemsmøte i Eidskog birøkterlag

Dato: Torsdag 19.04.2018
Tidspunkt: kl 19.00
Sted: Klanderud