Teorikurs på Birøktenshus

Eidskog birøkterlag på kurs på Kløfta

Det var mange fremmøtte til kurs på kløfta idag!

 

Trond Gjessing fra Norges birøkterlag informerte om lover, regler og forskrifter. Dette er en del av den obligatoriske opplæringen som er nødvendig for å kunne sertifisere egen bigård.

 

Det ble gått inn på de mange sykdommene som vi birøktere må holde øye med og passe på at ikke spres.

 

Vi var 2 stykker på plass fra Eidskog birøkterlag

 

http://www.norbi.no/kurs.cfm?pArticleId=14761